Zanimljivosti

Podsetnik za učesnike planinarskih akcija

I n f o r m i s a nj e

1. Pre nego što se odlučite da učestvujete na nekom planinarskom izletu, pažljivo pročitajte najavu akcije i informišite se što bolje kod organizatora ili vodiča.
2. Ukoliko ste u mogućnosti, konsultujte topografske i geografske karte, turističke vodiče i druge publikacije vezane za lokaciju planinarskog izleta.
3. Deca do 10 godina mogu učestvovati na planinarskim izletima sa pratiocem (roditelji ili bliži rođaci), a do 15 godina u maloj grupi uz pratnju nastavnika ili nekog od roditelja.

……slika…………
Deo topografske karte R 1 : 25 000

O p r e m a i i s h r a n a

1. Obuća treba da je prilagođena uslovima terena na kojem se akcija izvodi (gojzerice za sneg i kamen, eventualno jače patike za pokriven teren).
2. Kod sebe uvek treba imati suve čarape.
3. Odeća treba da bude prilagođena vremenskim uslovima i godišnjem dobu.
4. Sa sobom uvek nositi suvu presvlaku (majice i sl.).
5. Pri jakom suncu poželjno je koristiti šešir, a kod velikog albeda i zatamnjene naočare.
6. Nije loše sa sobom nositi korisne sitnice – baterijsku lampu, nož, nekoliko metara kanapa, pištaljku, kreme za zaštitu od sunca i sl. – za čim se uoči potreba nakon nekoliko izleta.
7. Poneti minimalne, ali dovoljne količine hrane i vode.
8. Ukoliko se planinarska akcija izvodi više dana poneti veči i manji ranac, pribor za higijenu i eventualno za pripremu hrane.

……………slike………..
Cipele i kamšne Planinarski štap Cepin Dereze

P o n a š a nj e

1. Budite spremni na nepredviđene okolnosti (iznenadna promena vremena, nečija povreda, kvar autobusa, zastoj u saobraćaju itd.) i razmišljajte kako u takvim situacijama možete biti od koristi.
2. Vodite računa da u koloni ne izgubite optičku vezu sa učesnikom ispred vas (naročito ako staza nije obeležena planinarskim oznakama), a ako se to ipak dogodi, zaustavite se i sačekajte druge učesnike u grupi koji imaju vezu sa vodičem. Pokušajte da zapamtite karakteristične objekte pored staze, naročito na mestima gde staza menja pravac.
3. Nastojte da u svom mobilnom telefonu imate brojeve telefona bar 3 – 4 učesnika akcije kako bi u slučaju potrebe mogli da kontaktirate nekoga od njih.
4. Budite disciplinovani i ne pravite incidente. Eventualne primedbe na ponašanje organizatora, vodiča ili drugih učesnika akcije iznesite po povratku sa akcije, na sastancima Društva.
5. Kontrolišite svoje emocije (nervozu, bes, strah….). Svaki problem rešavajte sa organizatorom ili vodičem. Razmišljajte pozitivno, jer, u krajnjem, boravak u planini može vam doneti samo dobro.
6. Nikada se ne odvajajte od grupe bez prethodnog javljanja vodiču ili njegovom pomoćniku. Poštujte satnicu pohoda, naročito kod odmora, jer ste deo grupe.
7. Svoje finansijske obaveze prema organizatoru akcije izmirite na vreme da bi organizacija bila bolja što je i u vašem interesu.

…….sliaka……..
Planinarske markacije

Z d r a v s t v e n o s t a nj e

1. Treba da budete kondiciono spremni za najavljenu akciju, a to znači bar za trećinu veci napor od procenjenog.
2. Ako imate zdravstvene probleme, obavezno ih saopštite organizatoru ili vodiču.
3. Procenite svoje fizičke mogućnosti i opredelite se za stazu odgovarajuće težine. Ne zaboravite da je pravo zadovoljstvo kada ispravno procenite svoje mogućnosti i u skladu sa njima planirate kretanje planinom.
4. Kretanje planinom osim fizičke spremnosti traži i jak voljni momenat čime se angažuje kompletan organizam. Pazite na sebe i druge, na Vama je iskljuciva odgovornost za eventualne nezgode (padovi, ogrebotine, uganuća i sl.), vodič može samo da vas na vreme posavetuje, ako mu se obratite.
5. Ne upotrebljavajte alkohol i cigarete za vreme pešaćenja.

E k o l o g i j a

1. Ne ostavljajte otpatke u prirodi. Ponesite ih sa sobom i odložite na predviđeno mesto.
2. Ne ložite vatru van za to predviđenog mesta i bez obaveštavanja vodiča.
3. Ne skupljajte i ne uništavajte zaštićene i retke biljne i životinjske vrste.

Poštujte planinu i ona će Vam višestruko uzvratiti.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •