Plan akcija za 2024. godinu

Verzija za preuzimanje i štampu

PK VRBICA – Plan planinarskih akcija za 2023. godinu

Plan akcija je podložan promenama i zavisi od vremenskih prilika, odziva članstva i privatnih obaveza vodiča. Odlukom Upravnog odbora PK Vrbica moguće su rotacije akcija u cilju bolje pripreme i organizacije, kao i realizacija vanrednih i „rezervnih akcija“.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •