Dom planinara na Momajskoj kosi

PLANINARSKI OBJEKAT
Dom planinara na Momajskoj kosi

Planinarski objekat u Radovanju gradi se na k.p.br: 610/1 KO Radovanje. Parcela je ukupne površine 35,14 m2, nalazi se na Momajskoj kosi, u nagibu je 10 – 15 %, ekspozicija je zapadna. Objekat se locira u istočnom delu parcele na nadmorskoj visini od oko 200 m, a sa lokacije se sagledava Karaula (297 m) najviša tačka Radovanjskih brda i šumovita dolina Ribnik. Parcela se nalazi neposredno na trasi Brdske staze „Karadjordjevim stopama“ koju je uredilo naše Društvo.
Na parceli postoji priključak na mesnu vodovodnu mrežu.

Situacija
Pogled sa sevorozapada

Sam objekat je gabarita 8,75 x 8,75 m, sa dva nivoa koja prate nagib terena. U nižem nivou je suteren sa višenamenskim prostorom (skladište opreme, eventualno i smeštaj planinara). Na višem nivou polovinu gabarita zauzima otvorena terasa (iznad suterena) sa koje se prilazi sali za dnevni boravak (trpezarija) u sklopu koje se nalazi kuhinja i sanitarni čvor. Objekat je projektovan sa četvorovodnim krovom i u duhu tradicionalne srpske arhitekture ovog područja.

Pogled sa jugozapada
Terasa

Autor projekta je član našeg društva arh. Ivan Petrović, a glavni projekat uradio je Atelje „Carić“ iz Velike Plane.

Projektovani izgled objekta
Projektovani izgled objekta

Osim ovog objekta, na parceli bi mogli da se lociraju i objekti sa smeštajnim kapacitetima, ali će precizniji planovi biti doneti kasnije.

Upravni odbor PD „Vrbica“

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •