Plan akcija za 2014. godinu

Mesec
Datum
Naziv akcije
Vrsta
Vodič
Januar
2.
Novogodišnja šetnja Radovanjskim brdima T,R Gogan
Kocić
11.
Božićni uspon na Rtanj PSS Gogan
Kocić
25.
Svetosavski uspon na Juhor T,P Gogan
Kocić
Februar
14./17.
Zimski uspon na Midžor (skijanje/planinarenje) V Gogan
Kocić
Mart
1.
18. Zimski uspon na Trem, Suva planina V Goran
Jelača
22.
Uspon na Vukane P Gogan
Kocić
April
5.
Homoljski maraton T,P Gogan
Kocić
13.
Priprema staze za našu akciju R PK Vrbica
20.
Priprema staze za našu akciju R PK Vrbica
26.
11. Pohod „Karađorđevim stopama“ PSS Gogan
Kocić
Maj
17.-18.
Borački krš R Željko Kovačević
21./31.
Golijska transverzala P Gogan
Kocić
24.
Dani jorgovana Tupižinca PSS Goran
Jelača
31.
Susret planinara FRA Čačak - Bukovik T,R
Goran
Jelača
Jun
7./8.
Taorska vrela, Veliki i Mali Povlen P
B. Jović
G. Kocić
21./22.
Susret planinara Balkana, Ovčar i Kablar PSS
PK Vrbica
Jul
2./6.
Tabor planinara Srbije, Zlot PSS
PK Vrbica
18./20.
Pelister, Makedonija
V
Gogan
Kocić
Avgust
2./3.
Ruj, Zvonačka banja V
Gogan
Kocić
17.
Uspon na Cer, stogodišnjica Cerske bitke T,P
Goran
Jelača
Septembar
6./7.
Letnji uspon na Trem/Mosor P
Gogan
Kocić
22.
Dan čistih planina, Rajac R
Goran
Jelača
27.
Leskovik, Ozren PSS Goran
Jelača
Oktobar
4.
U pohodu Homolju PSS Goran
Jelača
19.
Crni vrh, Jagodina P Gogan
Kocić
26.
Donatorska akcija - Momajska kosa R G. Jelača
N. Dinčić
Novembar
2.
Grza, Mali i Veliki Javorak
P Gogan
Kocić
29.
Pešačenje Kolubarom PSS Goran
Jelača
Decembar
14.
Vita Bukva, Kučajske planine P Gogan
Kocić
27.
Avala iz 4 pravca PSS
Goran
Jelača
Januar
2015.
2.
Tradicionalna novogodišnja šetnja
P Gogan
Kocić
10.
Božićni uspon na Rtanj PSS Gogan
Kocić
P (planinarenje)
V (visokogorstvo)
R (rekreacija)
PSS

(republička akcija)

T (tradicionalna akcija)

Programi akcija biće objavljeni 15-30 dana pre izvodjenja akcije.
Bliže informacije o akcijama i potrebnoj opremi mogu se dobiti kod vodiča
ili na redovnim sastancima PK "Vrbica".

 
 
 
All contents copyright (C) Since MMVIII * PK VRBICA, Velika Plana, Serbia * All rights reserved