Plan akcija za 2021. godinu

Verzija za preuzimanje i štampu

Plan akcija je podložan promenama i zavisi od epidemiološke situacije u zemlji i državama u kojima se nalaze planine iz plana, vremenskih prilika i odziva članstva. Moguće su rotacije akcija u cilju bolje pripreme i organizacije.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •