Akcije PK "Vrbica"

Najava akcije: Međunarodni dan planina na Kablaru

Najava akcije: Međunarodni dan planina na Kablaru

Planinarski klub “Vrbica” organizuje planinarsku akciju Kablar 11. decembar 2021. (subota) Definisane kao predeli sa nadmorskom visinom iznad 500 metara, planine pokrivaju više od ¼ ukupnog svetskog kopna i predstavljaju pravi „trezor“ prirodnog bogatstva naše planete. O njihovom lokalnom, ali i globalnom geografskom, ekološkom i turističkom značaju snimljeno je na stotine dokumentarnih filmova, napisano hiljadeNastavite čitanjeNajava akcije: Međunarodni dan planina na Kablaru