Akcije PK "Vrbica"

Najava akcije: Požerak – Južni Kučaj

Najava akcije: Požerak – Južni Kučaj

Planinarski klub “Vrbica” organizuje planinarsku akciju POŽERAK – Južni Kuča 5. decembar 2021. (nedelja) Južni Kučaj je planinski masiv u istočnoj Srbiji. Na severu se graniči sa rekom Resavom i planinom Beljanicom, sa istoka Zlotskom rekom i Crnim vrhom, sa juga rekom Čestobrodicom i sa zapada dolinom reke Velike Morave. Ima veliki broj vrhova prekoNastavite čitanjeNajava akcije: Požerak – Južni Kučaj