Akcije PK "Vrbica"

Vesti: Predlozi za „Plan akcija za 2020. godinu“

Vesti: Predlozi za „Plan akcija za 2020. godinu“

Pozivaju se članovi Planinarskog Kluba „Vrbica“ da do 5. decembra 2019. godine podnesu Upravnom odboru Kluba svoje predloge akcija za koje bi želeli da se nađu sledeće godine u planu i programu PK Vrbica. Šaljite nam predloge za akcije koje bi organizovali i vodili kao i za akcije na koje bi želeli da idete! PotrebnoNastavite čitanjeVesti: Predlozi za „Plan akcija za 2020. godinu“