Akcije PK "Vrbica"

Izveštaj sa akcije: Zimski uspon na Veliki krš

Izveštaj sa akcije: Zimski uspon na Veliki krš

Dana 09. februara 2019. U organizaciji PSD Crni vrh Bor na „Zimski uspon na Veliki krš“ odazvalo sve 27 planinarskih klubova/društava sa preko 250 planinara. Na ovoj tradicionalnoj akciji učestvovalo je i 15 planinara PK Vrbice. Domaćini su se pored dobre logistike potrudili i lepo uredili novu planinarsku stazu do vrha Velikog krša direktno izNastavite čitanjeIzveštaj sa akcije: Zimski uspon na Veliki krš