Akcije PK "Vrbica"

Izveštaj sa akcije: Ugašeni vulkani Rudničkog masiva – Borački Krš i Ostrvica

Izveštaj sa akcije: Ugašeni vulkani Rudničkog masiva – Borački Krš i Ostrvica

Dana 17. marta 2018. Ukupno 26 članova PK Vrbice učestvovalo je na akciji koja je imala za cilj dva uspona, kratka i fizički lagana ali izuzetno atraktivna i zanimljiva. Akcija je simbolično nazvana po poreklu stena na kojima smo bili. U prvom delu akcije u jutranjim časovima popeli smo najviši vrh reljefnog fenomena Boračkog Krša.Nastavite čitanjeIzveštaj sa akcije: Ugašeni vulkani Rudničkog masiva – Borački Krš i Ostrvica